Účtovnícke práce

Vedenie podvojného účtovníctva


Cena účtovníckych prác je stanovená dohodou. Rozsah prác:
  • mesačné zaúčtovanie všetkých účtovných dokladov
  • vytlačenie mesačnej hlavnej knihy
  • spracovanie mesačných výsledkov hospodárenia
  • spracovanie podkladu pre mesačné, resp. štvrťročné priznanie k DPH
  • spracovanie mesačných, resp. štvrťročných štatistických výkazov SŠÚ
  • vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi.
Vedenie jednoduchého účtovníctva

Cena vedenia účtovníctva je stanovená dohodou. V cene je zahrnuté:
  • zaúčtovanie všetkých účtovných operácií
  • vypracovanie knihy došlých a vyšlých faktúr
  • zostavenie peňažného denníka
  • vykonanie ročnej účtovnej uzávierky v súlade s platnými predpismi, t. j. zaúčtovania koncoročných účtovných operácií a vykonanie dokladovej inventarizácie majetku a záväzkov.