Mzdy

Cena spracovania miezd:
 • za 1 pracovníka v trvalom pracovnom pomere
 • za 1 pracovníka v dočasnom pracovnom pomere
 • ročné zúčtovania zamestnancom
 • cena je stanovená paušálnou sumou.
V cene je zahrnuté:
 • ročné zúčtovanie preddavkov na daň zo závislej činnosti pre pracovníkov, resp. spracovanie "Potvrdenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti"
 • spracovanie mesačných výkazov pre jednotlivé poistné fondy
 • spracovanie prevodných príkazov do "poistných fondov", na daňový úrad, pre zamestnancov
 • spracovanie podkladu pre štvrťročný výkaz úrazového poistenia do Sociálnej poisťovne
 • spracovanie "potvrdenia o dĺžke zamestnania" a "potvrdenia o zrazených preddavkoch na daň zo závislej činnosti" pri ukončení pracovného pomeru v priebehu kalendárneho roka
 • spracovanie akéhokoľvek iného zamestnancom, príp. zamestnávateľom požadovaného potvrdenia
 • spracovanie štatistických výkazov SŠÚ.