Ekonomické poradenstvo

  • vypracovanie analýz hospodárenia spoločnosti (finančné analýzy, cash flow)
  • poradenstvo pri zakladaní spoločností, zmenách foriem podnikania, ukončení činnosti a pod.
  • spracovanie vnútropodnikových účtovných smerníc