Daňové poradenstvo


Poradenstvo poskytujeme ONLINE. Nemusíte nikam chodiť a získate odpoveď na Váš problém. Môžete poslať akékoľvek otázky daňového alebo účtovného problému. Podľa podkladov z účtovníctva vykonávame aj kontrolu správnosti vykazovaného daňového základu (tzv.daňový audit). Daňové poradenstvo poskytujeme formou dohodnutého paušálu alebo jednorazovo podľa požiadaviek klienta.